Font size

Download of print deze lijst

Mogelijk schadelijke geneesmiddelen voor patiënten met een mitochondriële aandoening.

Wanneer een diagnose van energie- stofwisselingsziekte is gesteld,  kan je als patiënt geconfronteerd worden om geneesmiddelen te moeten gebruiken. Tot op heden is er nog steeds geen behandeling voor deze aandoening. Er zijn ook nog geen therapieën die het voornaamste probleem van de aandoening kunnen oplossen, nl. gebrek aan energie. Hoewel het al mogelijk is om om te gaan met specifieke klachten,  de zogenaamde symptomatische behandelingen. Bijvoorbeeld een energie- stofwisselingsziekte kan leiden tot epileptie aanvallen,  die dan kunnen behandeld worden met anti-epileptica. Of in het geval van cardiomyopathy  (=hartspieraandoening) er dan specifieke hartmedicatie kan gegeven worden. Bijkomend kan u geconfronteerd worden met geneesmiddelen bij het ondergaan van een operatie of een medisch onderzoek waarbij er een verdoving nodig is.

Het is van allergrootste  belang om zich te realiseren dat sommige geneesmiddelen mogelijk schadelijk kunnen zijn voor patiënten met een energie stofwisselingsziekte. De oorzaak van, een mogelijk groter risico van ongewenste negatieve effecten van deze geneesmiddelen, in het algemeen, ligt aan het feit dat deze medicijnen een negatieve impact hebben op het energiesysteem. De (groep van) geneesmiddelen wat wetenschappelijk geweten is van een mogelijk verhoogd risico op schadelijke effecten op energiestofwisselings patiënten, staan opgelijst in onderstaande tabel. Het soort wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten ervan verschilt per geneesmiddel /geneesmiddelen groep. We hebben de geneesmiddelen groep beschreven, gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs. Hoewel we er niet op uit zijn belangrijke geneesmiddelen te beperken waar behandelingsopties al zo gelimiteerd zijn. In het algemeen betreft het experimentele gegevens,  gemarkeerd in het geel. Deze medicatie mag genomen worden onder strict toezicht vanwege de bijwerkingen. Voor andere medicijnen is er wetenschappelijk bewijs, met experimentele gegevens en afzonderlijke studieverslagen,  gemarkeerd in het oranje. Deze medicijnen moeten met voorzichtigheid genomen worden,  in overleg met de specialist. Voor een aantal medicijnen is er een grondig wetenschappelijk bewijs ,  nl. gemarkeerd in het rood. Deze zijn contra-geindiceerd. Deze lijst bevat enkel de relatief vaak voorgeschreven medicatie. Voor andere soorten medicatie is het aanbevolen om de effecten strict op te volgen.

Om (ernstige) schadelijke effecten te voorkomen,  moet je als patiënt goed overleggen met de dokter en de apotheker, dat bij u de diagnose van energie stofwisselingsziekte patiënt vastgesteld is. Alleen op deze voorwaarde kan het verantwoordelijk team die u behandelt u helpen met het maken van een veilige en doordachte keuze van geneesmiddelen, indien deze voor u voorgeschreven zouden worden.

 

 

Category

Generic name

Brand name *

Analgesics - Antipyretics

acetaminophen

Paracetamol, Tylenol, Actamin

 

salicylates

Aspirin, Aspegic

 

tramadol

Tramal, Tramalgetic

NSAIDs

diclofenac, indomethacin, naproxen

Voltaren, Indocin, Aleve

Antipsychotic neuroleptic drugs

chlorpromazine

Thorazine

 

fluphenazine

Permitil, Prolixin

 

haloperidol

Haldol, Decanoate

 

risperidone

Risperdal

 

clozapine

Clozaril, Clopine

Antidepressants

fluoxetine

Prozac

Antiepileptic drugs

valproic acid

Depakine, Depakote

 

carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, zonisamide, topiramate, gabapentin, vigabatrin

Tegretol, Trileptal, Luminal, Zonegran, Topamax, Neurontin, Sabril

 

phenytoin

Dilantin, Epanutin

(Local) anesthetics

bupivacaine

Marcaine

 

lidocaine

Xylocaine

 

propofol (longterm anesthesia > 48 hours)

Diprivan, Propoven

 

thiopental

Pentothal

Inhalation anesthetics

isoflurane, sevoflurane

Forane, Ultane

Muscle relaxants

Cis-atracurium, mivacurium

No brand names

Antidiabetic drugs

biguanide drugs (metformin)

Glucophage

 

thiazolidinedione (glitazones)

Avandia

Anticancer drugs

Mitomycin C, doxorubicin, cisplatin, cyclophosphamide

Mitosol, Platinol, Cytoxan

Fibrate drugs

clofibrate, ciprofibrate

Modalim

Statins

cerivastatin, simvastatin

Lipobay, Zocor

Antiarrhytmics

amiodarone

Cordarone

 

beta-blockers (metoprolol, propranolol)

Lopressor, Inderal

Antiretroviral drugs

zidovudine, abacavir

Retrovir, Ziagen

Antibiotics

aminoglycosides

Amikacin, Gentamicin

 

chloramphenicol

Chloromycetin

 

tetracyclines

Minocin, Sumycin

 

linezolide

Zyvox

 

quinolones

Floxin, Ciproxin

Corticosteroids

Hydrocortisone, dexamethason, prednisone

Cortef, Decadron

* The examples mentioned represent commercial branding names, which can change on a daily basis and varies between countries / parts of the world. Thus, this list is by no means complete. The active substances mentioned are leading.

Red = contraindicated

Orange = use with caution, discuss with specialist

Yellow = may be used under strict monitoring

Sources:

- “Risico’s van medicatie bij mitochondriele aandoeningen”, 2010, UMC St. Radboud, Nijmegen Centre for Mitochondrial Disease, Prof.dr. J. Smeitink and drs. M.C. de Vries

- “Medications to be avoided”, June 2013, Newcastle University, Wellcome Trust Centre for Mitochondrial Research, Dr Andy Schaefer and Catherine Feeney

- “Mitochondrial toxicity”, May 2010, Mitochondrial Disease Action Committee – MitoAction, Massachusetts General Hospital, Dr. Katherine Sims

- “Dangerous drugs for mitochondrial patients”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Prof. S. Servidei

- “Potentially harmful drugs for mitochondrial patients” (this version) revised by drs. M.C. de Vries of the UMC St. Radboud, Nijmegen Centre for Mitochondrial Disease

- Katie Chan, Don Truong, Drug-induced mitochondrial toxicity, Expert Opin Drug Metab Toxicol 2005; 1(4): 655-669

- Sumit Parikh, Russel Saneto. A modern approach to the treatment of mitochondrial disease. Cur Treat Opt Neur 2009; 11(6): 414-430

- Josef Finsterer, Liane Segall. Drugs interfering with mitochondrial disorders. Drug Chem Tox 2010; 33 (2):138-151

- Schirris TJ, Renkema. Statin-induced myopathy is associated with mitochondrial complex III inhibition. Cell Metab 2015; 22(3): 399-407

- Josef Finsterer, Sinda Zarrouk Mahjoub. Mitochondrial toxicity of antiepileptic drugs and their tolerability in mitochondrial disorders. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2012; 8(1):, 71-79

Disclaimer

The information contained in this document is for general information purposes only. The information is provided by International Mito Patients (IMP) and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to this document or the information in it. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will IMP be liable for any loss or damage (including without limitation, indirect or consequential loss or damage) arising out of, or in connection with, the use of this document.

© 2019 Int. Mito Patients